Børn i Bihar

LIDT FAKTA  OM BØRN I INDIEN

Der er ca. 375 milioner børn i Indien – flere end i noget andet land.

I de sidste 50 år har de fået det bedre, men for tiden går det den gale vej, og nøden er stor.

36% af hele Indiens befolkning, d.v.s. ca. 360 milioner mennesker, lever under fattigdomsgrænsen iflg. 1999-2000 statistik.
Ifølge den officielle statistik er tallet dog “kun” 26% – ca. 260 millioner mennesker.
I delstaten Bihar er forholdene imidlertidlig betydeligt værre end i Indien som helhed.

BØRNS OVERLEVELSE
Af indiske børn fra 0-5 år dør 10% (1993) – altså hvert 10. barn.
Den gennemsnitlige levealder er 58 år.

BØRNS SUNDHED
Af indiske børn fra 0-3 år er 45% underernærede.
Hvert år dør 700-

Livets goder er ulige fordelt i India

800.000 indiske børn af sygdomme, som kunne undgås, f.eks. diarré.
Hvert år dør 380.000 af mangel på vitamin A, jern-mangel og jod-mangel.
Hvert år fødes 210.000 indiske børn med dværgvækst eller de bliver blinde før skolealderen.
Mere end halvdelen af alle indiske børn får ikke de nødvendige vaccinationer, som er vedtaget af regeringen, mod tuberkulose, difteri, kighoste, stivkrampe, mæslinger og børnelammelse.

SPÆDBØRNSPLEJE
Det er anslået, at Indien behøver 800.000 vuggestuer.
Der er ca. 15.000 (under 2%) iflg. internationale 1998-99 statistik.

SKOLER
Det er vedtaget, at alle indiske børn har ret til grundskole uddannelse (1.- 5. klasse).
88% af børnene tilmeldes skole, men 54% af børnene får ikke/ fuldfører ikke denne elementære uddannelse (51% af drengene og 59% af pigerne).
75% af lærerne underviser ikke, 12% af skolerne har kun en lærer, 58% af skolerne har kun 2 klasseværelser og 60% af skolerne har utæt tag.

BØRNS RETTIGHEDER
Indiens forfatning fastslår at børn skal beskyttes.
De særligt udsatte børn er:

  • I børnearbejde
  • Gadebørn
  • Vanrøgtede børn
  • Børn som behandles dårligt fysisk eller mentalt
  • Nødlidende børn, som har brug for adoption
  • Børnenarkomaner
  • Prostituerede børn
  • Børn af fanger
  • Børn af flygtninge
  • Børn i slum

BØRNEARBEJDERE
Det anslås, at mellem 11 og 23 milioner indiske børn er børnearbejdere.
Regeringen indrømmer kun at der er ca. 2 milioner børn i farligt arbejde.
Uofficielt anslås de, at der er ca. 100 milioner børn i arbejde i Indien.

GADEBØRN
Det anslås, at der er ca. 11 milioner gadebørn i de indiske byer, som lider nød, ignoreres, misbruges eller udnyttes på anden måde.

PROSTITUEREDE BØRN
Uofficielt anslås der. at Indien har ca. 2 milioner prostituerede i alt, hvoraf 20%  – 400.000 – er børn under 15 år.
Det officielle tal for prostituerede børn er: “mindst 25.000”

VOLDTÆGTSOFRE OG MISBRUGTE BØRN
3 ud af 4 indiske voldtægtsofre er mindreårige.
Den hyppigste form for seksuelt misbrug er incest.

HANDICAPPEDE BØRN
Det anslås officielt, at 1 ud af hver 10 børn får et medfødt eller erhvervet handicap (fysisk, mentalt).
Kun 1% af disse børn får adgang til uddannelse.

(Kilde: Infochange news and features – http://www.infochangeindia.org )