Målsætning

  • at give børnene så tryg en opvækst, så tæt på et normalt familieliv som muligt, med respekt for indiske normer og regler
  • at børnene får en god en skolegang, så de står så stærkt som muligt i videre uddannelsesforløb, da det er deres eneste mulighed for at kunne klare sig og dermed få et bedre liv
  • at lære børnene, at de er lige så værdifulde som alle andre mennesker omkring dem, da de er præget af det indiske kastesystem
  • at højne hygiejnestandarden blandt lokalbefolkningen
  • at forbygge tuberkulose og infektionssygdomme i hele lokalområdet
  • at formidle viden om familieplanlægning og hjælpe med kontakt til myndighederne
  • at fremme kvinders uafhængighed

Børnenes dagligdag er præget af gøremål, der har til formål at gøre dem til selvstændige personer. De lærer at respektere sig selv og andre, at have ansvar for de små og sig selv og egne handlinger, at være med i et team og føle hele stedet som en familie. Børnene lærer at hjælpe de handicappede, som bor på hjemmet, når disse har behov for det.

Børnene skal bo hos os, til de er 18 år. Ønsker de en uddannelse, er vi behjælpelige med det. Ønsker de at blive boende hos os efter det 18. år, vil det også være muligt.
Enkelte af vores børn er handicappede og ønsker ikke at forlade børnehjemmet. Dem vil vi prøve at integrere i arbejdet med børnehjemmet og derigennem give dem et værdigt liv.
Børnene går i skole hver dag undtagen søndag. De bliver undervist i regning, matematik, hindi, engelsk, historie, læsning og skrivning. Samfundsfag er på tegnebrættet.
Da engelskkundskaber er vigtige i det indiske samfund, er det vigtigt, at børnene får undervisning i dette hver dag.
Lørdag bliver der undervist i sang og musik.
Søndag er fri, men for de flestes vedkommende bliver der lavet lektier.
Om aftenen ser børnene fjernsyn, hygger eller læser lektier. Kl. 17 hver dag er der “prayer”sang og en gang om ugen er der yoga.

Vi bruger børnene som ambassadører i sundhedens og hygiejnens tjeneste. Ved at undervise børnene i hygiejne og forebyggelse af sygdomme kan vi via børnenes hjemmebesøg mærke en forbedring.