Nyhedsbreve

I forlængelse af besøgene i Indien eller mindst 1 gang om året, skriver Yrsa Grüning et nyhedsbrev, som sendes til alle medlemmer af støtteforeningen, ligesom det bliver udgivet her på siden for det nyeste brevs vedkommende.

De øvrige er arkiveret HER

Nyhedsbrev og julehilsen 2018

Kære Alle,
2018 er året, hvor vi begyndte byggeriet af vores eget børnehjem. Det er et stort projekt, fordi regeringen forlanger, at der bliver 2 fløje, et for drengene og et for pigerne.
Imellem fløjene bliver der køkken og opbevaringsrum til grøntsager, kartofler mm. Der bliver også spisesal og et åbent areal, hvor børnene kan hygge sig. I kan gå ind på hjemmesiden www.sunwaychildren.dk og følge byggeriet.
Børnene er så spændte på at flytte derud og få mere plads, både ude og inde.
Ingeniøren mener, at byggeriet er færdigt inden 2 år.
Vi er så heldige at have fået nogle større private donationer, det betyder alt for os.
Børnene har det alle godt. Vi har haft en enkelt med en brækket arm og en anden fik fjernet sin blindtarm. Ellers har der kun været småforkølelser og nogle maveproblemer.
Hvert år har vi købt ca. 700 kg kartofler, men det har ikke været nok, så i år bestiller jeg 1 ton. Vi får dem opbevaret i et kølerum. Ved at købe så stort ind, sparer vi en hel del penge.
Igen i år er der flere af vores børn der har fået 1. præmier, som er alt fra sport, sang, tegning eller fordi de ligger som nr. 1 i deres klasse. Vi har sendt 2 af vores piger til Padna (vores hovedstad i Bihar) Den ene skal læse til sygeplejerske. Den anden pige læser for at kunne komme ind på lægestudiet. Flere af drengene mangler et år eller 2 før de kan komme videre med deres uddannelse.
I dag har vi 65 børn og unge og de sidste 3 børn har kun været hos os nogle måneder. Deres er mor død, og deres far er ude af stand til at forsørge dem pga. alkoholisme. De er rigtig glade og er faldet så godt til.
Det største problem, vi har haft det meste af året i år, er mangel på vand. Vi har haft 3 dybe boringer, men ikke fundet vand. Så for tiden har vi kun en vandboring, som er brugbar. Det betyder at vi må lægge slanger ud for at få vand til vores byggeri.
Til februar er det 15 år siden jeg startede projektet SunwayChildren. Dengang havde jeg besluttet, at jeg kun skulle have 30 børn. Den beslutning kunne jo ikke holde. Det var rigtig svært for mig at sige nej til børn, som havde et så stort behov for hjælp. Jeg har lært meget og forstået ligeså meget. Som vores leder Shambhu siger: ”Så er jeg blevet for meget inder.”
Dejligt er det, af de fleste indere har været med omkring børnene lige fra begyndelsen. Det giver en meget stærk familiefølelse. Som børnene siger, så er vi en stor familie. Tak for at få lov til at være mor for dem alle!
En tak til hver af jer, som står bagved Sunway, enten som medlem, fadder eller med donationer. Og også tak til mine støttegrupper.
Jeg håber I alle må få en rigtig god jul og et lykkebringende nytår.
Kærlig hilsen.
Yrsa

Formandens Beretning ved generalforsamlingen maj 2018

Kenneth Svendsen

Først Velkommen endnu et år er gået, med en del aktiviteter, både til den positive og lidt til den anden side.
Vi har desværre måtte tage afsked med vores kasser, Susanne, men i håb om se hende igen, hende svaner vi. Kæmpe arbejdes indsats. God bedring.
Vores Serverings team har måtte trække stikket, få lidt personale samt kom folk med kort tidsfrist, men så har vi prøvet det, måske en dag, nå flere unge melder sig under fanen, vi har lov at håbe.
De fleste arrangementer som er løbet af stablen, er gået som det plejer, startskuet har ikke vi ikke været ude på. Men Siv&co har holdt et pænt jule arrangement, samt en aften for medlemmer også, Vi takker.
Dyrskuet er løbet ok, store heste dag skal tages op til overvejelse, da vi få tildelt mere arbejde, og i det mangler personale, i sær unge kræfter, nu vil jeg lige hører om de tænker det samme i heste skuet.
Arrangementer er en del af vores indtægt, så kom endelige med nogle nye, pengene kan altid bruges.
Medlemstallet er meget lide sidst, og her til skal igen i år siges tak, til dem der har ringet rundt.
Og en tak til Tom, som har fået vores nye hjemmeside op, her i er lavet en intern side, som vi så skal lære og bruge, altså bruge den mere, også mig selv.
Økonomien er blevet holdt pænt nede i forhold til sidste regnskab, mere om det efter.
Og så er der kommet et par nye arbejdes heste ind i vores gruppe her i Præstø, Susanne rejser sig, samt hendes bedre halvdel, Kurt rejser sig. Velkommen til jer begge. Susanne over tager en del af Susannes ting, daglige økonomi samt fadderskabers papir m.m.
Så er der startede det stor ventede byggeri, det glæder vi os til at hører mere om senere.
Tak til Medlemmer, Frivillige, sponser med eller uden navn, Bestyrelse, samt vores altid knoklede Yrsa. Håber ikke det er nogle glemt, håber på et godt år.
Det sidste jeg har startede inden på BetterNow og ville starte en indsamling som går på vores byggeri, men da der er kommet en ny data lov som træder i kræft den 25, har jeg sat den i bero, end til den er på plads. Den kommer også til at fylde mere her på generalforsamlingen. Her Tak.

Læs yderligere om børnehjemmets historie i

ARKIV