top of page

Vores mission

  • at give børnene så tryg en opvækst, så tæt på et normalt familieliv som muligt, med respekt for indiske normer og regler

  • at børnene får så god en skolegang, så de står så stærkt som muligt i deres videre uddannelsesforløb, da det er deres eneste mulighed for at kunne klare sig selv og dermed få et bedre liv

  • at lære børnene, at de er lige så værdifulde som alle andre mennesker omkring dem, da de er præget af det indiske kastesystem

  • at højne hygiejnestandarden blandt lokalbefolkningen

  • at forebygge tuberkulose og infektionssygdomme i lokalområdet

  • at formidle viden om familieplanlægning og hjælpe med kontakt til myndighederne

  • at fremme kvinders uafhængighed

 

Børnenes dagligdag i Indien er præget af gøremål, der har til formål at gøre dem til selvstændige personer. De lærer at respektere sig selv og andre, at have ansvar for de små og sig selv i egne handlinger, at være med i et team og føle hele stedet som familie. Børnene lærer at hjælpe de handicappede som bor på hjemmet, når disse har behov for det.

Vi bruger børnene som ambassadører i sundhedens og hygiejnens tjeneste. Ved at undervise dem i hygiejne og forebyggelse af sygdomme kan vi via børnenes hjemmebesøg mærke en forbedring.

bottom of page