top of page

Stifter Yrsa Solveig Grüning

Hvad får en kvinde til at hæve sin pensionsopsparing som 59 årig og rejse til Indien for at realisere ungdomsdrømmen om at starte et børnehjem?

Her er historien.

Yrsa Solveig Grüning, født i 1945, elskede i sine unge år at læse rejsebeskrivelser. Helt betaget blev hun, da hun læste Arne Falk Rønnes bog om Indien. Hun lovede sig selv, at hun på et tidspunkt ville starte et børnehjem der.

Årene gik med b.la. socialt arbejde og familie men endelig, i 2004 havde Yrsa fået samlet en lille kapital og vidste, at hvis hun skulle nå, at starte et børnehjem var tiden inde. Hun vidste også, at der ville blive en pæn sum penge, hvis hun hævede sine pensioner.
Så det gjorde hun.

Børnehjemmet skulle ligge i Indien, et land med så uendelig mange trængende, men hun var i tvivl om præcis, hvor det skulle ligge. Hun valgte tilfældigt ved at sætte sin pegefinger et vilkårligt sted på kortet over Indien. Stedet, fingeren pegede på, var Bodh Gaya. Bodh Gaya betyder ’hellig jord’ og ligger i den nordøstlige del af Indien, Bihar, et af de fattigste områder i landet.

Yrsa tog til Indien.
På trods af modgang og anderledes forretningsgange, hjalp hendes stædighed og tro på, at projektet ville lykkes, hende hele vejen igennem – og hjælper hende stadig.

Hun fik i løbet af de første år vaccineret 3000 mennesker mod tuberkulose og leverbetændelse, hun fik repareret brønde og fik fjernet dyrene fra brøndene, så drikkevandet ikke forsatte med at være forurenet, hun hjalp familier, som absolut ikke havde salt til et æg. Hun startede en skole op for de lokale landsby- børn og ikke mindst;


Hun fik startet sit børnehjem.

IMG_0549_edited.jpg

Børnehjemmet havde i de første år til huse i et lejet lokale i en lille landsby; Kosila – uden for Bodh Gaya. Hun fik sat huset i stand og indkøbte de ting, som skal bruges til et børnehjem. Der var 18 børn på hjemmet, i starten.

Efter nogle år valgte Yrsa at flytte børnene til et lejet hus i Bodh Gaya, dels for at få mere plads, dels så børnene kunne få kvalificerede lærerkræfter. Børneflokken var nu vokset til 45, da Yrsa - på trods af pladsmangel - ikke kan sige nej til børn, da hun ved, at deres fremtid vil blive uendelig svær andetsteds.

I dag huser Sunway Children 65 børn i alderen 6-20 år. De fleste af børnene har mistet en eller begge forældre, og alle børn stammer fra lavkaste eller er kasteløse.

Yrsas mål er at give børnene så tryg en opvækst, så tæt på et normalt familieliv som muligt, med respekt for indiske normer. Børnene lærer også at kvinder og mænd er lige og at fremme kvinders uafhængighed og de lærer at de er lige så værdifulde som alle andre mennesker selvom, de er præget af det indiske kastesystem. Alle børnene går i skole, investering i deres uddannelse er altafgørende for deres fremtid.

Yrsa understøtter også lokale børn i deres egne familier – familier, der på trods af ekstrem fattigdom vurderes til at have psykisk overskud til at tage sig at børnene.

Men her slutter børnenes og Yrsa historie ikke.

Allerede i de første år købte Yrsa en grund på landet med henblik på at blive kvinde i egne bygninger. Det tog 10 år før hun endelig fik tilladelse til at kunne begynde at bygge sit børnehjem. Det første spadestik til et nyt og bedre hjem blev taget i 2015.
Et nyt hjem med langt bedre forhold, mere plads til lektielæsning, varmt vand m.m. Endvidere er der tilhørende marker, så man kan være delvist selvforsynende. Byggeriet er bæredygtigt og der investeres bl.a. i solceller.

Alle børnene og personalet flyttede ind i februar 2023, hvor vi afholdt ceremoni og fest, som er kutyme i Indien.

Byggeriet er kommet i stand ved generøse private donationer, som er modtaget med dyb taknemmelighed.

Yrsa opnåede sit største ønske - at opleve at færdiggøre og flytte ind i det nye børnehjem i Mahimapur. Desværre døde Yrsa 1/2 år senere den 14/9-23 - 78 år gammel. Yrsa nåede at forberede generationsskiftet. Nogle af de ældre børn, som nu er unge voksne, kan i højere grad tage ansvar samtidig med at flere af bestyrelsens medlemmer i en årrække har rejst med til børnehjemmet og dermed er forberedt på at tage over.

bottom of page